Inovace vozíků pro PEKÁRNA HRUŠKA, s.r.o.

Společnost Pekárna Hruška spol. s r.o. zajišťuje provoz pekárny a odbyt pekařských a cukrárenských výrobků do maloobchodních sítí prodejen H R U Š K A. Od roku 2008 tvoří výrobní potenciál linka na výrobu chleba, dvě linky na výrobu běžného pečiva, výrobní linky na jemné pečivo, smažený program, tlačené koláčky a zařízení na výrobu vek a knedlíků.

V roce 2016 došlo vlivem technická závady na provozním zařízení k výbuchu a zničení značné části movitého a nemovitého majetku. Následně byly započaty obnovovací práce – jak stavební, tak práce na obnově vybavení a oprav výrobních technologií.

V naší pekárně využíváme podvozky od společnosti PK Group 2016 s.r.o. při manipulaci a přepravě zboží. Vozíky jsou stabilní, velmi kvalitní a výborně se s nimi manipuluje. Oceňuji také osobní přístup, odborné znalosti, kvalitní obchodní a technické zajištění, se kterým jsem se v této společnosti setkal.

 

Radim Kavan

Manažer Pekárna Hruška spol. s r.o.