Reklamačný protokol

Podmienky pre prijatie tovaru do reklamačného konania:

 

1. Pri uplatňovaní záručnej opravy (výmeny) je neoddeliteľnou súčasťou tohto reklamačného protokolu kópia faktúry, prípadne dodací list vystavený pri predaji uvedeného tovaru.
2. Tovar bude odovzdaný dodávateľovi na reklamačné konanie kompletný, očistený a zákazník zaistí jeho dostatočné zabalenie na účely prepravy do obalu, ktorý ho bude dostatočne chrániť pri preprave.
3. Tovar nesmie byť mechanicky poškodený zákazníkom. Pokusy zákazníka o opravu tovaru sú neprípustné a môže sa na ne pozerať ako na neoprávnenú reklamáciu.
4. Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v prospech zákazníka v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 30 dní od prijatia tovaru do reklamácie. Pokiaľ zákazník odovzdá na reklamáciu nekompletný tovar, vyhradzuje si dodávateľ právo túto dobu predĺžiť.
5. Reklamujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že mu môžu byť účtované náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou.

reklamacny_protokol - stahuj zde.